„Stiu ce vreau! Cum sustin?”

Asociația pentru
Promovarea
Alimentului
Românesc

În perioada 11 august 2022 – 11 august 2023, APAR, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Stiu ce vreau. Cum sustin?” cod SIPOCA 1039, MySMIS 151358.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Evenimente

Următorul eveniment

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

zile                                         ore                                          minute                                  secunde

Februarie 7

Marți

Reuniune de  lucru

Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate USAMV Cluj-Napoca

Februarie 7-9

Marți-Joi

Sesiuni de formare

Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate USAMV Cluj-Napoca

Aprilie 6

Joi

Reuniune de lucru

Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate USAMV Cluj-Napoca

Iulie 20

Joi

Reuniune de lucru și Conferință diseminare rezultate proiect

Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Sala de Sticla

Galerie Foto / Sesiuni de instruire / 7-9 Februarie

Galerie Foto / Reuniune de lucru / 7 Februarie

Galerie Foto / Reuniune de lucru / 6 Aprilie

Activități

A1. Managementul proiectului

A1.1 Coordonarea activitatilor proiectului
A1.2 Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

A2. Realizarea parteneriatului intre ONG, parteneri sociali si UAT Cluj-Napoca în vederea sustinerii si promovarii dezvoltarii la nivel local

A2.1 Realizarea unui studiu / analiza diagnostic cu privire la dezvoltarea locala
A2.2 Realizarea parteneriatului intre ONGuri / parteneri si autoritatea publica locala

A3. Realizarea de instruiri specifice in vederea dezvoltarii capacitatii partenerilor sociali si a ONG-urilor

A3.1 Instruirea reprezentantilor ONG-urilor si partenerilor sociali
A3.2 Evaluarea si certificarea competentelor profesionale

A4. Informarea si publicitatea proiectului

A4.1 Realizare materiale de informare si diseminarea informatiilor

Rezultate

Rezultat program R4

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 1: 1 Parteneriat extins și funcțional.

1

Rezultat program R4

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovare a dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 2 – 1 studiu / analiza diagnostic cu privire la dezvoltarea locală.

2

Rezultat program R4

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local atins prin Rezultat proiect 4 – 30 de persoane instruite în domeniul elaborării, monitorizării și evaluării strategiilor și politicilor de dezvoltare locală, 1 metodologie de evaluare a strategiilor elaborate la nivel local, 1 metodologie de a dezvolta dialogul social intre membrii comunitatii, 1 Manual de dezvoltare locală.

3

Rezultat program R4

Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 5 – 30 de persoane certificate in domeniul elaborarii, monitorizarii și evaluarii strategiilor și politicilor de dezvoltare locală.

4

Documente

Obiective

Obiectiv general

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea organizațiilor non-guvernamentale din judetul Cluj de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local. In acest sens, proiectul isi propune sa puna bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala, functional la 6 luni dupa finalizarea proiectului, intre Autoritatea Publica locala municipiul Cluj Napoca, ONG-uri si parteneri sociali din zona, si sa dezvolte capacitatea unui numar de 30 de persoane, reprezentanti ai acestora prin instruiri in domeniul monitorizarii strategiilor si politicilor locale si de participare la procese decizionale, de promovare a egalitatii de sanse si nediscriminari.

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea unui parteneriat între ONG-uri /parteneri sociali si UAT municipiul Cluj Napoca, funcþional la 6 luni dupa finalizarea proiectelor

Obiectiv specific 2

Dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul localității și de interacțiune dintre autoritățile și instituțiile administrației publice cu comunitatea locală în perioada 2022-2027

Obiectiv specific 3

Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitații de sanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Grup Țintă

Grupul tinta al activitatilor vizate în proiect este format din membrii parteneriatului si membrii /angajatii acestor institutii, acestia fiind beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului.

Grupul tinta vizat direct de implementarea si rezultatele proiectului este format din 50 de persoane.

Reprezentanți ONG

Reprezentanți Autoritâți și Instituții Publice

Din cele 50 de persoane, doar 30 vor fi cuantificati la indeplinirea indicatorului 5S22 si 5S61, ei fiind vizati de instruirea realizata prin intermediul proiectului.

Documente Necesare Pentru Înscriere

Documente
Descarcă
1
Consimtamant pentru prelucrarea datelor cucaracter personal
2
Formular individual participant
3
Procedură pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a grupului țintă

Metodologia de recrutare a grupului țintă

Pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului nostru, consultați metodologia de recrutare de pe site.

Persoanele eligibile sunt invitate să descarce  formularele, să le completeze și să le semneze și, împreună cu celelelate documente personale solicitate, să le trimită la adresa de email office@apar.ro

Un expert al proiectului nostru vă va răspunde în cel mai scurt timp.

Mult succes!

Anunțuri

Procedura interna selectie experti – SIPOCA 1039, MySMIS 151358

Proiectul „Știu ce vreau! Cum susțin?” al Asociației APAR încheiat cu succes

Despre proiect

 

Denumire proiect :  „Stiu ce vreau. Cum sustin?”
Cod Proiect : SIPOCA 1039, MySMIS 151358

Axa Prioritara: Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente
Componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai putin dezvoltata – Consolidarea capacitații ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local
Operațiunea: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanța cu SCAP
Valoarea totala a proiectului: 418.656,70 lei, sursele de finanțare fiind următoarele: 348.740,98 lei – FSE, 61.542,57 lei – buget național și 8.373,15 lei – contribuție beneficiar.

Perioada implementare: 11.08.2022-11.08.2023 + 6 luni monitorizare functionare parteneriat DL
Regiune: Nord – Vest

Date contact

 

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR
Mogoșoaia, Str. I.C. Bratianu nr. 97A, Ilfov

E-mail: office@apar.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficală a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro”